Mấy hôm trước, khi mình đang làm cho Accordion responsive ở màn hình mobile thì gặp phải một vấn đề: Làm thế nào để xóa inline style CSS của một element?!

Ví dụ:

Bây giờ, mình muốn xóa chỉ thuộc tính width của thẻ div#box này! Nhờ jQuery mà điều đó có thể thực hiện một các dễ dàng. Ta chỉ cần đặt giá trị width là một chuỗi rỗng.

Hoặc ta có thể thể dùng JavaScript để xóa.

Okie, vấn đề đã được giải quyết 😀

Bạn có thể thử luôn dưới đây 😉