MOTBIT - Công nghệ kết nối tương lai

35/36 Xuân Thủy

Cầu Giấy, Hà Nội

8:30 AM - 5:30 PM

Thứ 2 đến thứ 7

Posts Tagged: openssh
Tháng mười 5, 2013
Hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng WinSCP để truy cập Server Linux

Win là một SSH Client và FTP Client được dùng nhiều nhất hiện nay. Phần mềm hoàn toàn miễn phí giúp bạn có thể cấu hình và quản lý file lên máy chủ Linux (centos, ubuntu, RHEL, Fedora,…) một cách dễ dàng qua giao thức SSH hoặc FTP

Read More

Lưu trữ