Tạo và sử dụng SSL Certificates miễn phí cho website của bạn

Bài này mình giới thiệu cách tạo và SSL Certificates miễn phí cho website chạy trên VPS cài hệ điều hành Centos, sử dụng Apache 2.

Bước 1: Bạn cần cài mod_ssl cho máy chủ của bạn

Bước 2: Tạo 1 SSL Certificates miễn phí.

– Bạn có thể vào đây để đăng ký 1 SSL Certificates miễn phí 90 ngày

https://www.instantssl.com/free-ssl-certificate.html

free ssl certificates 90 ngay

Nhấn vào Download Free SSL để bắt đầu.

free ssl certificates 90 ngay - setup

 

Trong form này yêu cầu bạn phải nhập Certificate Signing Request (CSR) on your webserver.

Để lấy CSR bạn cần xem hướng dẫn tại đây: Hướng dẫn tạo file CSR dùng để đăng ký SSL bằng công cụ OpenSSL trên Linux

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer