Kỷ niệm 10 năm chơi “Gà” với một tin tốt

Chắc cũng khoảng 10 năm rồi, từ cái ngày đầu biết đến Google Adsense, thời 10 năm trước là cái thời đăng ký adsense cũng dễ mà chết cũng thật nhanh (do thiếu kinh nghiệm). Nhưng lần đầu tiên với Google Adsense thì thật tuyệt vời với 1 Cheque trị giá 310$.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer