Hướng dẫn cách thiết lập biến môi trường PATH với Windows 10

PATH là một biến môi trường (environment variable) chứa danh sách các thư mục mà chương trình hệ thống sẽ tìm kiếm cho file thực thi tương ứng với tên lệnh được đưa ra bởi người dùng.

Mỗi user sở hữu một biến PATH riêng. Điều này giải thích vì sao cùng một câu lệnh mà user này thực thi được nhưng user khác lại nhận được thông báo “command not found”.

Để thiết lập biến môi trường PATH trên Windows bạn cần làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Mở trình Control Panel > System and Security > System

Sau đó nhấp vào Advanced system settings

Bước 2: Cửa số System Properties hiện ra

bạn nhấp chuột vào Environment Variables

System properties

Bước 3: Cửa sổ Environment Variables

Chọn Path và nháy đúp hoặc nhấp vào Edit

Environment Variables

Bước 4: Tại cửa sổ Edit Environment Variables

Chọn New để thêm mới thuộc tính. Sau đó bạn dán đường dẫn thư mục bạn muốn thêm vào PATH và nhấn OK để kết thúc.

Edit Environment Variables

Vậy là bạn đã thiết lập xong biến môi trường PATH trên Windows. Chúc các bạn thành công.

2 comments On Hướng dẫn cách thiết lập biến môi trường PATH với Windows 10

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer