Cài đặt Phalcon DevTools trên Windows

Để cài đặt Phalcon DevTools trên máy tính Windows

Bước 1: Bạn cần cài Composer trước khi tiến hành cài đặt Phalcon DevTools

Bước 2: Tạo file composer.json với nội dung sau (download: composer.json):

{
    "require": {
        "phalcon/devtools": "dev-master"
    }
}

Bước 3: Chạy cài dặt composer

php composer.phar install

install phalcon devtools

Bước 4: Thêm thư mục chạy Phalcon DevTools vào PATH

Vào thư mục C:\xampp\vendor\bin ở đây bạn sẽ thấy có file phalcon.php.bat bạn đổi tên thành phalcon.bat

Sau đó bạn cần thêm thư mục  C:\xampp\vendor\bin  vào biến môi trường PATH để có thể chạy Phalcon DevTools như một chương trình hệ thống. (Xem bài: Hướng dẫn cài Phalcon lên máy tính chạy hệ điều hành Windows )

Bước 5: Hoàn thành

Vậy là bạn đã cài đặt xong Phalcon DevTools, bây giờ hãy kiểm tra xem Phalcon Devtools đã hoạt động hay chưa bằng cách tạo một Project bằng Phalcon DevTools nhé

C:\xampp\htdocs>phalcon project blog

phalcon project example

Chương trình thông báo :  Success: Project “blog” was successfully created.

Như vậy là Phalcon Devtools đã được cài đặt thành công.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer