Cấu trúc cơ sở dữ liệu trong WordPress

Cơ sở dữ liệu của WordPress khá đơn giản, chỉ bao gồm 11 bảng, nhưng có thể dùng cho rất nhiều loại website khác nhau. Ở đây mình giữ table prefix mặc định của WordPress là wp_

cau truc co so du lieu wordpress

1. wp_options

Lưu các thông tin cấu hình website, các thông tin cố định, ít thay đổi.

2. wp_posts

Chứa các bài post, page, attachment, nav_menu_item,… Nói chung bảng wp_posts sẽ chứa các dữ liệu loại“đơn lẻ” như sản phẩm, sách,…

3. wp_postmeta

Theo kiểu thiết kế CSDL như trước đây, nếu bạn có 1 bài viết và muốn biết bài viết này có nổi bật hay không? có bao nhiêu người đọc? 1 đoạn mô tả ngắn,.. bạn sẽ thêm các trường ấy vào bảng posts. Tuy nhiên với cách thiết kế CSDL ấy, khi thiết kế website khác bạn sẽ phải làm CSDL mới. WordPress cung cấp cho ta bảngwp_postmeta để lưu các thông tin thêm không giới hạn. Ví dụ để thêm thông tin về mô tả ngắn cho bài post, tôi thêm vào bảng wp_postmeta như sau: post_id=[id của bài post], meta_key=’description’, meta_value=[đoạn description].

4. wp_comments

Lưu các comment, nhận xét bài viết

5. wp_commentmeta

Thông tin thêm của comment, nhận xét

6. wp_terms

Lưu id, tên, slug, group của các taxonomy(category, tag, menu, ….). Nói chung là lưu các “vật chứa” như thương hiệu, tỉnh thành,…

7. wp_term_taxonomy

Lưu thông tin của các term: thuộc loại nào(category, tag, menu, …), mô tả, term cha (con của term nào), số lượng item chứa trong nó.

8. wp_term_relationships

Bảng quan hệ giữa post và taxonomy

9. wp_users

Lưu thông tin người dùng

10. wp_usermeta

Lưu thông tin thêm của người dùng

11. wp_links

Lưu các liên kết

Nguồn: wpiz.net

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer