Bài viết này mình xin đá sang mảng VPS một chút để lưu lại các bước đơn giản cài đặt Linux, nginx, MySQL, PHP (LEMP) và tối ưu trên Ubuntu 12.04. Với tutorial này hi vọng các bạn sẽ yên tâm hơn khi mua các gói giảm giá VPS trong đợt Black Friday sắp tới.

Theo mình tìm hiểu thì LEMP Server tối ưu nhất khi chạy với WordPress. Trước đây blog Chia Sẻ Coupon chạy trên VPS của Linode với server LAMP, tuy nhiên từ khi chuyển qua LEMP mình thấy blog chạy nhanh hơn chút và cũng tốn ít tài nguyên hệ thống hơn.

cai dat lemp

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt server VPS để chạy 1 site WordPress. Nội dung tham khảo từ tutorial của DigitalOcean và các nguồn khác trên mạng. Mình khuyên các bạn nên sử dụng VPS của DigitalOcean để test, có vấn đề gì thì Rebuild from Ubuntu Image rất nhanh.

Các bước cài đặt LEMP server

Bạn cần chuẩn bị một server Ubuntu mới tinh chưa cài gì cả, ở đây mình dùng Ubuntu 12.04 64 bit

1. Update Apt-Get

2. Cài đặt MySQL

Trong quá trình cài đặt bạn sẽ phải cài đặt root mysql password

Sau khi cài đặt MySQL, kích hoạt bằng lệnh:

Hoàn tất cài đặt

Điền vào root password

Sau đó là các thao tác như cài đặt lại password, xóa anonymous user… Cái này tùy bạn setup

3. Cài đặt nginx

Chạy nginx

Lúc này bạn có thể truy cập thẳng vào IP/domain để xem nginx đã hoạt động hay chưa

4. Cài đặt PHP

5. Tùy chỉnh PHP

Tùy chỉnh lại php.ini

Tìm dòng cgi.fix_pathinfo=1 (nhấn Ctrl+W trong nano), bỏ dấu ; ở đầu và thay 1 = 0

Lưu lại (Ctrl+O, Enter) và thoát (Ctrl+X)

Tùy chỉnh php5-fpm

Tìm dòng listen = 127.0.0.1:9000 và thay 127.0.0.1:9000 thành /var/run/php5-fpm.sock

Lưu và thoát.

Khởi động lại php-fpm

6. Tùy chỉnh nginx

Mở file virtual host mặc định

Tìm và thay đổi cài đặt như bên dưới. Chú ý các phiên bản Ubuntu mới hơn sử dụng ‘htm’ thay vì ‘www’ nên bạn cần chỉnh lại cài đặt tương ứng.

Một số thay đổi:

  • Thêm index.php
  • Thay đổi server_name thành tên miền
  • Chỉnh sửa đường dẫn cho phù hợp với permalink của WP
  • Chỉnh lại nội dung trong phần cài đặt “location ~ \.php$ {“

Lưu và thoát.

7. Tạo php info file

Tạo file php.info

Thêm nội dung

Lưu và thoát

Khời động lại nginx

Đã xong, giờ bạn có thể xem các cài đặt của nginx và php-fpm bằng cách truy cập: http://youripaddress/info.php

8. Cài đặt phpMyAdmin

Khi phpMyAdmin hỏi bạn chọn server (apache or lighttpd) thì chọn cái nào cũng được.

Tạo symbolic link

Sửa lỗi The mcrypt extension is missing khi chạy phpMyAdmin

Mở file php.ini

Tìm đoạn Dynamic Extensions và thêm dòng sau vào phía cuối

Restart php5-fpm

Khởi động lại nginx

Giờ bạn đã có thể truy cập vào phpMyAdmin thông qua đường dẫn http://youripaddress/phpmyadmin

9. Tham khảo thêm nếu bạn cần

  • A Basic MySQL Tutorial
  • Install an FTP Server
  • Install and Setup Postfix (mình không cài mail do dùng mail server bên ngoài)

Cài đặt WordPress

Mình sẽ cài đặt WordPress bản mới nhất lấy trên wordpress.org cho đơn giản, còn bạn có thể upload file zip chứa blog và thực hiện tương tự.

1. Tải WordPress

Đến folder www

Tải WordPress mới nhất

Giải nén

Nếu bạn tự up file zip lên thì dùng lệnh sau

2. Tạo WordPress Database and User

Vào MySQL shell, đăng nhập bằng MySQL root password

Tạo database

Tạo user

Đặt pass

Cấp quyền

Refresh MySQL

Thoát MySQL shell

3. Cài đặt WordPress

Tạo file wp-config.php

Chỉnh thông số

Chú ý thông tin để kết nối database

Lưu và thoát

4. Copy files

Set ownership của www để không bị lỗi yêu cầu connection information khi cài plugin hoặc update WordPress. Lưu ý thay đổi “username”

Giờ thì bạn có thể truy cập vào IP VPS hoặc domain để tiến hành cài đặt WordPress.

Tối ưu LEMP

1. Tự khơi động lại server khi hết bộ nhớ

Thêm vào dưới cùng 2 dòng sau

The vm.panic_on_oom=1 line enables panic on OOM; the kernel.panic=10 line tells the kernel to reboot ten seconds after panicking.

2. Tự động optimize MySQL table hàng tuần

Mở file crontab

Thêm dòng sau vào dưới cùng

Bạn có thể tự chạy mysqlcheck trước để xem câu lệnh đúng chưa

3. Kích hoạt Gzip Compression

Mở file cài đặt nginx

Chỉnh phần cài đặt gzip

4. Make Browsers Cache Static Files On nginx

Thủ thuật này bắt trình duyệt sẽ phải lưu cache các file tĩnh (images, CSS và Javascript) và load lại chúng thay vì gửi yêu cầu tới server tải lại.

Mở file virtual host mặc định

Thay đổi cài đặt như bên dưới.

Giờ thì bạn đã có một server LEMP chạy mượt mà như của Chia Sẻ Coupon rồi đó. Nếu bạn gặp vấn đề gì trong quá trình cài đặt có thể comment bên dưới, nếu biết mình sẽ trả lời ngay.

Ngoài ra, server này mình cài rất đơn giản để đảm bảo performance, nếu bạn thấy trong quá trình chạy WordPress mà thiếu package nào thì comment lại để mình bổ sung cho bài viết hoàn chỉnh hơn nhé.