Win là một SSH Client và FTP Client được dùng nhiều nhất hiện nay. Phần mềm hoàn toàn miễn phí giúp bạn có thể cấu hình và quản lý file lên máy chủ Linux (centos, ubuntu, RHEL, Fedora,…) một cách dễ dàng qua giao thức SSH hoặc FTP

More