Category: Uncategorized

Sử dụng MongoDB để lưu Log cho Laravel 5

Để lưu log cho Laravel trên MongoDB thì việc đầu tiên bạn phải cài đặt mongoDB đã. Các bước làm rất đơn giản. Ở đây mình sử dụng Laravel 5.4, các phiên bản khác cũng tương tự. Bước 1. Bạn cần tạo 1 file cấu hình thông tin kết nối đến MongoDB. Tạo file: /config/mongolog.php với nội dung như sau:

Bước 2: Tìm đến file: bootstrap/app.php và thêm nội dung như dưới đây vào trước dòng

Bước 3: Cách ghi log. Bạn có thể sử dụng tất cả các hàm log của Laravel để ghi log

...

More

Cảnh giác với các dịch vụ tự động trừ tiền từ các nhà mạng

Hôm trước đang ngồi trà cực nóng chém gió cùng mấy ông bạn làm cò chung cư, bỗng dưng nhật tin nhắn từ HDVFootball thông báo đã đăng ký thành công gói dịch vụ F1 HDViet Foodball với phí là 2000đ/ngày. TSB nhà nó, mình có làm gì nên tội đâu mà chúng nó ép mình đăng ký cơ chứ, nhấc con Blackberry Classic mới tinh ra gọi ngay lên tổng đài hỏi han mới lòi ra một lô các dịch vụ đã được chúng nó ưu ái đăng ký và đương nhiên là mỗi ngày sẽ bị trừ một vài nghìn....

More